CPDCO NING-ABAG SA BRGY. DOS SA PAGHIMO OG BARANGAY DEVELOPMENT PLAN