MGA ESTUDYANTE SA ELEMENTARYA, NAKAPAHIMULOS SA LIBRENG PAGBANSAY-BANSAY